Stockists

Whangarei

Whangarei Countdown, Whangarei Retail Centre, Okara Drive, Whangarei 0110

Auckland

Westgate Countdown, Westgate Shopping Centre Cnr Westgate and Fernhill Drive, Massey, Auckland 0614

Birkenhead Countdown - Highbury Shopping Centre, Cnr Highbury Pass & Birkenhead Avenue, Birkenhead, Auckland 0626

Henderson Countdown - West City Shopping Centre, 7 Catherine Street, Henderson, Auckland 0612

Mount Roskill Countdown, 112 Stoddard Road, Mount Roskill, Auckland 1041

Mt Eden Countdown, Cnr Valley and Dominion Road, Mount Eden, Auckland 1024

Hamilton

Te Rapa Countdown, 8 Eagle Way, Pukete, Hamilton 3200

Hamilton Bridge St Countdown, Cnr Bridge and Anglesea Street, Hamilton 3204

New Plymouth

Down to Earth Organics - 268 Devon Street West, New Plymouth

Wellington

The Powder Room - 270 Cuba Street Wellington

Newtown Countdown, 3 John Street, Newtown, Wellington 6021

Christchurch

Rolleston Countdown, Cnr MaCauley St and Rolleston Drive, Christchurch 7614

Church Cnr Countdown, Cnr Riccarton Road & Hansons Lane, Riccarton, Christchurch 8041